Kiểm tra hệ thống băng tải hành lý tại sân bay Cam Ranh giai đoạn 1

Kiểm tra hệ thống băng tải hành lý tại sân bay Cam Ranh giai đoạn 1

Các kỹ sư của AVPM kiểm tra hệ thống băng tải hành lý tại sân bay Cam Ranh giai đoạn 1.

Tin tức khác

Nhập từ khóa