Lắp đặt hệ thống nâng hàng Hoist cho NCTS Noi Bai.

Lắp đặt hệ thống nâng hàng Hoist cho NCTS Noi Bai.

Các kỹ sư của AVPM đến và lắp đặt 03 hệ thống nâng hàng Hoist 6.8 tấn

cho NCTS Noi Bai.

Tin tức khác

Nhập từ khóa