Vận hành và đào tạo 01 xe kéo đẩy máy bay không cần dắt cho SAGS tại sân bay Tân Sơn Nhất

Vận hành và đào tạo 01 xe kéo đẩy máy bay không cần dắt cho SAGS tại sân bay Tân Sơn Nhất

Các kỹ sư của AVPM Vận hành và đào tạo 01 xe xe kéo đẩy máy bay không cần dắt cho SAGS tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Tin tức khác

Nhập từ khóa