Vận hành và đào tạo 04 xe xuất ăn cho NCS Nội Bài

Vận hành và đào tạo 04 xe xuất ăn cho NCS Nội Bài

Kỹ sư AVPM đã hướng dẫn vận hành và đào tạo xe CTV Cho – 04 Xe xuất ăn cho công ty cung cấp dịch vụ ăn uống NoiBai (NCS)

Tin tức khác

Nhập từ khóa