Vận hành và đào tạo cho NAFSC 02 xe truyền tiếp nhiên liệu tại sân bay Nội Bài

Vận hành và đào tạo cho NAFSC 02 xe truyền tiếp nhiên liệu tại sân bay Nội Bài

Các kỹ sư AVPM cùng chuyên gia của hãng Fluid Transfer International Vận hành và đào tạo cho NAFSC 02 xe truyền tiếp nhiên liệu tại sân bay Nội Bài.

Tin tức khác

Nhập từ khóa