Vận hành và lắp đặt 01 Máy bay khởi động cho sân bay Vân Đồn

Vận hành và lắp đặt 01 Máy bay khởi động cho sân bay Vân Đồn

Kỹ sư AVPM Vận hành và lắp đặt 01 Máy bay khởi động cho sân bay Vân Đồn.

Tin tức khác

Nhập từ khóa