Vận hành và lắp đặt 01 xe ABS 580 cho VIAGS tại sân bay Tân Sơn Nhất

Vận hành và lắp đặt 01 xe ABS 580 cho VIAGS tại sân bay Tân Sơn Nhất

Các kỹ sư AVPM Vận hành và lắp đặt 01 xe thang ABS 580 cho VIAGS tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Tin tức khác

Nhập từ khóa