Bàn giao, hướng dẫn vận hành và bảo dưỡng xe điện GPU 4180-E-CUS-28

Bàn giao, hướng dẫn vận hành và bảo dưỡng xe điện GPU 4180-E-CUS-28

Nhập từ khóa