Bàn giao và lắp đặt 01 xe kéo đẩy máy bay TMX-150-12 cho VAECO trong mùa Covid-19

Nhập từ khóa