Bàn giao Xe Kéo đẩy Tàu bay TMX 150 cho Vietstar

Bàn giao Xe Kéo đẩy Tàu bay TMX 150 cho Vietstar

Kỹ sư của AVPM hướng dẫn vận hành Xe kéo Tàu bay TMX 150 của hãng TLD cho Vietstar.

Nhập từ khóa