Bảo dưỡng và sửa chữa các phương tiện, trang bị tại Ga hàng hóa ALS, sân bay Nội Bài

Bảo dưỡng và sửa chữa các phương tiện, trang bị tại Ga hàng hóa ALS, sân bay Nội Bài

Trong tháng 9/ 2021, khắc phục những khó khăn do việc giãn cách xã hội của thành phố Hà Nội, AVPM đã triển khai công tác bảo dưỡng và sửa chữa định kỳ các phương tiện, trang bị tại Ga hàng hóa ALS, sân bay Nội Bài. Công ty AVPM luôn chấp hành nghiêm chỉnh các quy định phòng chống dịch bệnh của thành phố để phụ vụ hỗ trợ khách hàng hoạt động thông suốt.

Nhập từ khóa