Hệ thống hỗ trợ đánh lái di động cho xe tra nạp nhiên liệu tại các chi nhánh của Petrolimex Aviation

Hệ thống hỗ trợ đánh lái di động cho xe tra nạp nhiên liệu tại các chi nhánh của Petrolimex Aviation

Các kỹ sư của AVPM thi công lắp đặt và hướng dẫn sử dụng hệ thống hỗ trợ đánh lái di động cho xe tra nạp nhiên liệu tại các chi nhánh Nội Bài, Cát Bi, Đà Nẵng, Cam Ranh của Petrolimex Aviation.

Nhập từ khóa