Khảo sát, lắp đặt hệ thống đo lường thông minh

Khảo sát, lắp đặt hệ thống đo lường thông minh

Mục tiêu: Đo lượng nhiên liệu tra nạp, đo lệch áp – báo tuổi thọ lọc xăng, đo nhiệt độ và tỉ trọng của nhiên liệu tại thời điểm tra nạp, in ra phiếu và gửi về trung tâm kiểm soát.

Nhập từ khóa