KHÓA ĐÀO TẠO CHO NHÂN VIÊN KỸ THUẬT VỀ HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ XE HYBRID VÀ XE GSE CHẠY ĐIỆN (TLD IBS) -NHÀ MÁY TLD

KHÓA ĐÀO TẠO CHO NHÂN VIÊN KỸ THUẬT VỀ HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ XE HYBRID VÀ XE GSE CHẠY ĐIỆN (TLD IBS) -NHÀ MÁY TLD

Phòng Dịch Vụ Kỹ Thuật – Công ty cổ phẩn cung cấp thiết bị và dịch vụ bảo dưỡng hàng không (AVPM) tham gia khóa đào tạo về hệ thống xe hybrid và hệ thống điện trên các xe GSE (sử dụng loại ác quy Lithium-ion tiên tiến). Khóa học trong tháng 5 năm 2024 tại nhà máy TLD

Nhập từ khóa