KIỂM TRA, ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH XE BĂNG CHUYỀN NBL – MK2 KHÁCH HÀNG: CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ PHÚ QUỐC – TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM (ACV)

KIỂM TRA, ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH XE BĂNG CHUYỀN NBL – MK2 KHÁCH HÀNG: CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ PHÚ QUỐC – TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM (ACV)

Phòng Dịch Vụ Kỹ Thuật – CÔNG TY CỔ PHẨN CUNG CẤP THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ BẢO DƯỠNG HÀNG KHÔNG (AVPM)
– Kiểm tra tổng thể 02 xe băng chuyền NBL-MK2 hãng TLD
– Hướng dẫn đào tạo cho nhân viên vận hành
Tại CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ PHÚ QUỐC (PQC) – TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM (ACV)

Nhập từ khóa