KIỂM TRA TỔNG THỂ 01 XE KÉO ĐẨY TÀU BAY TMX-150 HÃNG TLD KHÁCH HÀNG: CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TÊ CẦN THƠ (VCA) – TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM (ACV)

KIỂM TRA TỔNG THỂ 01 XE KÉO ĐẨY TÀU BAY TMX-150 HÃNG TLD KHÁCH HÀNG: CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TÊ CẦN THƠ (VCA) – TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM (ACV)

Phòng Dịch Vụ Kỹ Thuật – CÔNG TY CỔ PHẨN CUNG CẤP THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ BẢO DƯỠNG HÀNG KHÔNG (AVPM)
– Kiểm tra tổng thể xe kéo đẩy tàu bay TMX-150 hãng TLD trước khi bàn giao tới khách hàng
– Hướng dẫn đào tạo cho nhân viên vận hành tại CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TÊ CẦN THƠ (VCA) – TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM (ACV)

Nhập từ khóa