KIỂM TRA TỔNG THỂ 02 XE, LẮP ĐẶT MÁI CANOPY, HƯỚNG DẪN ĐÀO TẠO XE THANG ABS-580 MK2 HÃNG TLD – KHÁCH HÀNG CẢNG HÀNG KHÔNG ĐIỆN BIÊN (DIN) – TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM (ACV)

KIỂM TRA TỔNG THỂ 02 XE, LẮP ĐẶT MÁI CANOPY, HƯỚNG DẪN ĐÀO TẠO XE THANG ABS-580 MK2 HÃNG TLD – KHÁCH HÀNG CẢNG HÀNG KHÔNG ĐIỆN BIÊN (DIN) – TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM (ACV)

Phòng Dịch Vụ Kỹ Thuật – CÔNG TY CỔ PHẨN CUNG CẤP THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ BẢO DƯỠNG HÀNG KHÔNG (AVPM)
– Kiểm tra tổng thể, lắp mái canopy xe ABS-580 MK2 hãng TLD trước khi bàn giao tới khách hàng
– Hướng dẫn đào tạo cho nhân viên vận hành Tại CẢNG HÀNG KHÔNG ĐIỆN BIÊN (DIN) – TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM (ACV)

Nhập từ khóa