KIỂM TRA TỔNG THỂ XE LẮP ĐẶT PHỤ KIỆN XE TRA NẠP 10.000 USG HÃNG SKYMARK

KIỂM TRA TỔNG THỂ XE LẮP ĐẶT PHỤ KIỆN XE TRA NẠP 10.000 USG HÃNG SKYMARK

Phòng Dịch Vụ Kỹ Thuật – CÔNG TY CỔ PHẨN CUNG CẤP THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ BẢO DƯỠNG HÀNG KHÔNG kiểm tra tổng thể xe tra nạp nhiên liệu 10.000 USG hãng Skymark trước khi bàn giao tới khách hàng ngày 15 tháng 5 năm 2023.

Nhập từ khóa