LẮP ĐẶT – HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH- BÀN GIAO TRUCK DOCK NÂNG HẠ HÀNG HÒA, HÃNG LODIGE INDUSTRIES CHO KHÁCH HÀNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA NỘI BÀI (NCTS)

LẮP ĐẶT – HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH- BÀN GIAO TRUCK DOCK NÂNG HẠ HÀNG HÒA, HÃNG LODIGE INDUSTRIES CHO KHÁCH HÀNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA NỘI BÀI (NCTS)

Kiểm tra lắp đặt, bàn giao Trucdock hãng Lodige. Hướng dẫn sử dụng vận hành cho cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài (NCTS) – Tại Sân Bay Quốc tế Nội Bài tháng 5 năm 2024

Nhập từ khóa