Sửa chữa bảo hành xe tra nạp nhiên liệu cho Air Asia tại Đài Loan

Sửa chữa bảo hành xe tra nạp nhiên liệu cho Air Asia tại Đài Loan

Thay mặt cho Garsite, Kỹ sư của AVPM bay tới Đài Loan để thực hiện Bảo hành sửa chữa xe tra nạp nhiên liệu cho Air Asia.

Tin tức khác

Nhập từ khóa