Tập huấn tại Bangkok, Thái Lan

Tập huấn tại Bangkok, Thái Lan

Kỹ sư của AVPM được thực hành với các loại xe hiện đại nhất đang được sử dụng tại sân bay Suvanabumi – Bangkok như TLD- TMX-500S – model hiện đại nhất của TLD cung cấp trên thị trường.

Đây là chương trình nằm trong kế hoạch đào tạo thường niên cho đội ngũ kỹ sư nhằm nâng cao năng lực chuyên môn về thiết bị hàng không cũng như nâng cao tay nghề sửa chữa thiết yếu.

Vào tháng 10 năm 2014, các kỹ sư của AVPM đã tập huấn tại Công ty dịch vụ bay Bangkok (Bangkok flight service- Thailand).  Đây là một trong hai công ty khai thác sân đỗ tại sân bay Suvanabumi- Bangkok; Bangkok flight service và Thai-airways

Các thiết bị phục vụ tàu bay của  BFS đang sử dụng hầu hết là các thiết bị cung cấp từ hãng TLD cho các thiết bị và xe mặt đất của họ như: Xe kéo đẩy tàu bay TPX 500-S, xe cấp điện GPU-180 KVA, xe khởi động tàu bay ASU 600.

Với sự hỗ trợ kỹ thuật của TLD – Asian tại Thai Lan, các kỹ sư của AVPM đã được đào tạo theo chương trình từ cơ bản cho đến nâng cao, kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và sửa chữa thực hành các thiết bị tại workshop.

Nhập từ khóa