Thi công lắp đặt hệ thống băng tải hành lý tại sân bay Cam Ranh giai đoạn 1B

Thi công lắp đặt hệ thống băng tải hành lý tại sân bay Cam Ranh giai đoạn 1B

Các kỹ sư của AVPM đang thi công lắp đặt hệ thống băng tải hành lý tại sân bay Cam Ranh giai đoạn 1B. Dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 9, 2020.

Nhập từ khóa