Hệ thống quan trắc khí tượng tự động

Hệ thống quan trắc khí tượng tự động

Đại diện của Degreane Horizon đã đến và làm việc với các bên liên quan của tổng công ty quản lý bay Việt Nam. Cuộc họp được diễn ra với sự tham dự của đối tác của Degreane Horizon tại Việt Nam là AVPM.

Enter keyword