Kinh doanh Hệ thống băng tải hành lý Hệ thống băng tải hành lý
Hệ thống băng tải hành lý

Hệ thống băng tải hành lý

– Đầy đủ các giải pháp sản phẩm bao gồm công nghệ khay tốc độ cao
– Hồ sơ theo dõi đã được chứng minh trong hơn 30 năm
– Năng lực trong các dự án chìa khóa trao tay cho các dự án xử lý hành lý

Thông tin

– Đầy đủ các giải pháp sản phẩm bao gồm công nghệ khay tốc độ cao
– Hồ sơ theo dõi đã được chứng minh trong hơn 30 năm
– Năng lực trong các dự án chìa khóa trao tay cho các dự án xử lý hành lý
– Tích hợp các quy trình hậu cần từ khi làm thủ tục đến khi lên máy bay
– Đầy đủ các dịch vụ từ hoạt động đến bảo trì và hiện đại hóa
– Hệ thống tích hợp
– Trang bị thêm cho hệ thống xử lý hành lý
– Nhà ga hành khách tạm thời và tạm thời (Dung lượng)

Nhập từ khóa