Kinh doanh Xe kéo đẩy(Dùng cần dắt) TMX 450
Xe kéo đẩy(Dùng cần dắt)

TMX 450

Máy kéo kéo máy bay TMX-450, với khả năng truyền lực tối đa 32.000daN (70.500 lbs) được thiết kế để thực hiện các hoạt động đẩy lùi và kéo trên máy bay thân rộng và trung bình (như B767, A300, A310, A330, A340 cho đến 500 và 600, B777, B747, A380.).

Thiết kế công thái học của nó cung cấp sự thoải mái tối đa cho người lái và tăng khả năng hiển thị…

Thông tin

Máy kéo kéo máy bay TMX-450, với khả năng truyền lực tối đa 32.000daN (70.500 lbs) được thiết kế để thực hiện các hoạt động đẩy lùi và kéo trên máy bay thân rộng và trung bình (như B767, A300, A310, A330, A340 cho đến 500 và 600, B777, B747, A380.).

Thiết kế công thái học của nó cung cấp sự thoải mái tối đa cho người lái và tăng khả năng hiển thị.

Các tiêu chuẩn cao về chất lượng xây dựng và thành phần của TLD khiến TMX-450 trở nên bền bỉ và đáng tin cậy máy kéo.

Nhập từ khóa