• Tầm nhìn
  • Sứ mệnh
  • Chất lượng

Tầm nhìn

Công ty là một trong những công ty Cung cấp thiết bị và dịch vụ bảo dưỡng hàng không hàng đầu tại Việt Nam.

Công ty luôn được biết đến như một đơn vị cung cấp sản phẩm và dịch vụ với chất lượng tốt. Có những chính sách tốt đối với người lao động dựa trên năng lực, tính kỹ luật và mức đóng góp của nhân viên đối với sự phát triển của Công ty.

Mục tiêu của Công ty xây dựng một chiến lược sản xuất kinh doanh dài hạn phát triển ổn định, bền vững, xây dựng một thương hiệu có uy tín nhằm tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Sứ mệnh

Sứ mệnh của AVPM là sự cam kết lâu dài. Mục đích và hành động là một thể thống nhất. AVPM sẽ nỗ lực để cung cấp cho khách hàng và đối tác những giá trị tốt nhất Lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh hiện tại của công ty bao gồm:

Cung cấp thiết bị và dịch vụ bảo dưỡng hàng không. Lĩnh vực kinh doanh trong tương lai gần:

  • Khách hàng của Công ty là các Công ty phục vụ mặt đất, sân đỗ, sân bay.
  • Cung cấp thiết bị và dịch vụ bảo dưỡng hàng không có chất lượng tốt đối với khách hàng.

Có nhiều chính sách ưu đãi đối với nhân viên trong công ty.

Chính sách chất lượng

"Chất lượng là mục tiêu và động lực
cho công ty AVPM tồn tại và phát triển"
Công ty Cổ phần Cung cấp Thiết bị và Dịch vụ Bảo dưỡng Hàng không là Doanh nghiệp tiên phong áp dụng công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực Dịch vụ Bảo Dưỡng Hàng không.
  • Luôn cung cấp các sản phẩm, dịch vụ kỹ thuật trước và sau bán hàng tốt nhất, đáp ứng yêu cầu của khách hàng và các yêu cầu theo luật định.
  • Thời gian tác nghiệp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng nhanh nhất, giảm thiểu thời gian dừng hoạt động của thiết bị, nâng cao hiệu quả khai thác.
  • Không ngừng nghiên cứu và phát triển các giải pháp mới.
  • Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp dựa trên khát vọng, sự tin tưởng, sự sáng tạo, tinh thần tập thể, tinh thần học hỏi và sự kiên trì của mỗi cá nhân trong công ty.
  • Không ngừng nâng cao đời sống người lao động, thực hiện tốt mọi trách nhiệm của doanh nghiệp với xã hội.
  • Xây dựng, thực hiện, duy trì và cải tiến liên tục Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO9001-2015.

Nhập từ khóa