Vận hành Xe Sơn Đường cho Trung tâm Khai thác Khu bay

Vận hành Xe Sơn Đường cho Trung tâm Khai thác Khu bay

Kỹ sư AVPM sửa chữa, hiệu chỉnh Xe Sơn Đường cho Trung tâm Khai thác Khu bay. Sửa chữa xe sơn nhãn hiệu KC-2000AL của hãng Kelly- Creswell – Hoa kỳ vào tháng 2 /2015. Hỗ trợ sửa chữa, hướng dẫn vận hành.

Nhập từ khóa